Projekty UE

Dotacje unijne

Innowacyjna, proekologiczna, samowulkanizująca taśma kominowa

Firma Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP pn. „Innowacyjna, proekologiczna, samowulkanizująca taśma kominowa.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, ekologicznej, samowulkanizującej taśmy kominowej. Poza przewagami w odniesieniu do parametrów technicznych, produkt opracowany w wyniku realizacji projektu cechować będzie zdecydowanie niższa cena produkcji w odniesieniu do produktów konkurencyjnych. Przewaga techniczna i ekonomiczna produktu będącego przedmiotem projektu zostanie uzyskana  poprzez innowacyjny skład mieszanki na warstwę wierzchnią jak również innowacyjne rozwiązania w odniesieniu do procesu produkcji (przewiduję się dwa warianty). Taśma będąca przedmiotem projektu charakteryzować się będzie następującymi przewagami rynkowymi nad produktami obecnie stosowanymi: - bardzo duża stabilność na starzenie (odporność na działanie UV oraz skrajnych temperatur), - trudnopalność (redukcja zagrożenia pożarowego), - duża formowalność kształtu oraz adhezja do podłoża, - wysoka odporność mechaniczna - łatwość produkcji, - konkurencyjność ekonomiczna.   Numer umowy: POIR.02.03.02-26-0021/20-00 Całkowita wartość projektu:  125 189,40 PLN Dofinansowanie UE:  86 513,00 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla Z.P.H.U. WABIS WALDEMAR WATA

Firma Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA realizowała projekt pod tytułem: Dotacja na kapitał obrotowy dla Z.P.H.U. WABIS WALDEMAR WATA Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Wartość całkowita projektu wynosi: 100 939,53 zł. Dofinansowanie UE wynosi: 100 939,53 zł.

Dotacja na kapitał obrotowy dla WA-BIS Sp. z o.o.

Firma WA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizowała projekt pod tytułem: Dotacja na kapitał obrotowy dla Dotacja na kapitał obrotowy dla WA-BIS Sp. z o.o. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Wartość całkowita projektu wynosi: 283 294,77 zł. Dofinansowanie UE wynosi: 283 294,77 zł.

Promocja oraz internacjonalizacja oferty przedsiębiorstwa Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata

Firma Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND pn. „Promocja oraz internacjonalizacja oferty przedsiębiorstwa Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Numer umowy: POIR.03.03.03-26-0011/18-00 Termin realizacji projektu: V 2018 – XII 2019 Całkowita wartość projektu:  563 500,00 PLN Dofinansowanie do: 338 100,00 PLN

Uruchomienie produkcji nowoczesnych membran dachowych celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy WABIS

URUCHOMIENIE PRODUKCJI NOWOCZESNYCH MEMBRAN DACHOWYCH CELEM ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI FIRMY WABIS Firma Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata zrealizowała projekt pn. „Uruchomienie produkcji nowoczesnych membran dachowych celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy WABIS” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Numer umowy: UDA-RPSW.01.01.00-26-268/11-00 Termin realizacji projektu: XI 2011 – VII 2015 Całkowita wartość projektu:  3 690 000,00 PLN Dofinansowanie:  1 500 000,00 PLN ... DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO....

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem Przeczytaj Przetwarzanie danych osobowych