Projekty UE

Dotacje unijne

Dotacja na kapitał obrotowy dla Z.P.H.U. WABIS WALDEMAR WATA

Firma Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA realizowała projekt pod tytułem: Dotacja na kapitał obrotowy dla Z.P.H.U. WABIS WALDEMAR WATA
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Wartość całkowita projektu wynosi: 100 939,53 zł.
Dofinansowanie UE wynosi: 100 939,53 zł.


Dotacja na kapitał obrotowy dla WA-BIS Sp. z o.o.

Firma WA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizowała projekt pod tytułem: Dotacja na kapitał obrotowy dla Dotacja na kapitał obrotowy dla WA-BIS Sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość całkowita projektu wynosi: 283 294,77 zł.

Dofinansowanie UE wynosi: 283 294,77 zł.


Promocja oraz internacjonalizacja oferty przedsiębiorstwa Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata

Firma Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND pn.

„Promocja oraz internacjonalizacja oferty przedsiębiorstwa Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Numer umowy: POIR.03.03.03-26-0011/18-00

Termin realizacji projektu: V 2018 – XII 2019

Całkowita wartość projektu:  563 500,00 PLN

Dofinansowanie do: 338 100,00 PLN


Uruchomienie produkcji nowoczesnych membran dachowych celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy WABIS

URUCHOMIENIE PRODUKCJI NOWOCZESNYCH MEMBRAN DACHOWYCH CELEM ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI FIRMY WABIS

Firma Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata zrealizowała projekt pn. „Uruchomienie produkcji nowoczesnych membran dachowych celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy WABIS” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Numer umowy: UDA-RPSW.01.01.00-26-268/11-00

Termin realizacji projektu: XI 2011 – VII 2015

Całkowita wartość projektu:  3 690 000,00 PLN

Dofinansowanie:  1 500 000,00 PLN

… DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO….

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem Przeczytaj Przetwarzanie danych osobowych