Projekty UE

Dotacje unijne

ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH FIRMY PRZEZ URUCHOWMIENIE PRODUKCJI FOLII PARO PRZEPUSZCZALNEJ

Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy przez uruchomienie produkcji folii paro przepuszczalnej

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy przez uruchomienie produkcji folii oddychającej. Cel zostanie osiągnięty przez zakup linii do produkcji folii oddychającej oraz systemu schładzania wody.

Realizacja projektu pozwoli zniwelować negatywne skutki wystąpienia Wielkiej Brytania z Unii Europejskiej, które wywarły negatywny wpływ na poziom przychodów osiąganych z wymiany handlowej.

W projekcie nastąpi realizacją następujących wskaźników:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1

 

Wartość ogółem 1 018 440,00 EURO

Wydatki kwalifikowalne 828 000,00 EURO

Wnioskowane dofinansowanie 496 800,00 EURO

Wkład UE 496 800,00 EURO

Wkład własny 521 640,00 EURO

 


Innowacyjna, proekologiczna, samowulkanizująca taśma kominowa

Firma Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP pn.

„Innowacyjna, proekologiczna, samowulkanizująca taśma kominowa.”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, ekologicznej, samowulkanizującej taśmy kominowej. Poza przewagami w odniesieniu do parametrów technicznych, produkt opracowany w wyniku realizacji projektu cechować będzie zdecydowanie niższa cena produkcji w odniesieniu do produktów konkurencyjnych.

Przewaga techniczna i ekonomiczna produktu będącego przedmiotem projektu zostanie uzyskana  poprzez innowacyjny skład mieszanki na warstwę wierzchnią jak również innowacyjne rozwiązania w odniesieniu do procesu produkcji (przewiduję się dwa warianty).

Taśma będąca przedmiotem projektu charakteryzować się będzie następującymi przewagami rynkowymi nad produktami obecnie stosowanymi:

– bardzo duża stabilność na starzenie (odporność na działanie UV oraz skrajnych temperatur),

– trudnopalność (redukcja zagrożenia pożarowego),

– duża formowalność kształtu oraz adhezja do podłoża,

– wysoka odporność mechaniczna

– łatwość produkcji,

– konkurencyjność ekonomiczna.

 

Numer umowy: POIR.02.03.02-26-0021/20-00

Całkowita wartość projektu:  125 189,40 PLN

Dofinansowanie UE:  86 513,00 PLN


Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem Przeczytaj Przetwarzanie danych osobowych